Support Center

Name is required.
Email address is required.
Invalid email address
Answer is required.
Exceeding max length of 5KB

IT

phạm giang Aug 09, 2018 05:40AM BST

khi tôi lấy dữ liệu từ địa chỉ này{http://api.openweathermap.org/data/2.5/forecast?hanoi&}
thì dữ liệu và thông số trả về 1 khoảng thời gian không đúng như tôi đã xem ở trang web của bạn,
ví dụ qua 2 ngày theo dõi tôi thấy nhiệt độ từ lúc 22h00 cho đến 4h00 ngày hôm sau đều rơi vào khoảng 30 độ và nhiệt độ chênh lệch rơi vào khoảng 2-3 độ, hãy giúp tôi

Up 1 rated Down
Pavel Zuykov Aug 09, 2018 08:47AM BST OpenWeatherMap Agent

Hello,

Do you consider that data is provided in UTC 0000 timezone?

You mean that difference for the temperature is very high?

Thanks.

Up 1 rated Down
phạm giang Aug 09, 2018 09:50AM BST
vậy làm sao để tôi biết tôi đang sử dụng dữ liệu từ múi giờ nào vậy ạ và làm cách nào để tôi sử dụng dữ liệu theo múi giờ UTC 0000 nhỉ,hãy giúp tôi
cảm ơn bạn
Up 0 rated Down
phạm giang Aug 09, 2018 11:17AM BST
múi giờ của tôi là ở việt nam
Up 0 rated Down
Pavel Zuykov Aug 09, 2018 03:30PM BST OpenWeatherMap Agent

So, you should calculate the Vietnam time zone according utc 0000.

So you need add + 7 hours

https://www.worldtimeserver.com/current_time_in_UTC.aspx – UTC

https://www.worldtimeserver.com/current_time_in_VN.aspx – Hanoi

Thanks.

Up 0 rated Down
phạm giang Aug 16, 2018 10:51AM BST
có cách nào để tôi lấy dữ liệu theo ngày mà không phải theo giờ trong ngày hay không
và liệu có phải trả thêm phí không, hãy giúp tôi
Up 0 rated Down
Pavel Zuykov Aug 16, 2018 01:15PM BST OpenWeatherMap Agent

For 5 days / 3 hour forecast it is only possible to get data for 3 hour records.

The daily data is provided by 16 daily API: https://openweathermap.org/forecast16

But it is only available for Startup and higher plans!

Thanks.

Post Your Public Answer

Your name (required)
Your email address (required)
Answer (required)
9eda11838f597e7a95b6a1c991dcae0a@openweathermap.desk-mail.com
https://cdn.desk.com/
false
desk
Loading
seconds ago
a minute ago
minutes ago
an hour ago
hours ago
a day ago
days ago
about
false
Invalid characters found
/customer/en/portal/articles/autocomplete